Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung chính sau:
  • Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;
  • Thông qua Báo cáo họat động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng năm 2016;
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
+ Chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
•           Đã tạm ứng                : 04%.
•           Còn lại sẽ chi trả      : 06%.
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi           : 5.000.000.000 đồng.
  • Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế, xem xét quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và theo quy định của pháp luật;
  • Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:
+ Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Ngọc.
+ Thống nhất bầu ông Huỳnh Kim Nhựt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 09/4/2016.
  • Thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ Công ty từ 600 tỷ đồng thành 374,92 tỷ đồng.
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty về vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông;
  • Chi tiết nội dung nêu trên và các nội dung khác tại Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2016 kèm theo.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây