Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn công bố thông tin nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung chính sau:
  • Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;
  • Thông qua Báo cáo họat động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
  • Thông qua việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
  • Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
  • Và thông qua các nội dung khác (chi tiết Nghị quyết Biên bản đính kèm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây