Công bố thông tin thay đổi Thành viên HĐQT Công ty

Công bố thông tin thay đổi Thành viên HĐQT Công ty
Công bố thông tin thay đổi Thành viên HĐQT Công ty
Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn thông tin việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty như sau:
  1. Thông qua từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT đối với ông Trương Minh Trung kể từ ngày 30/05/2019;
  2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Trung Hải làm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 30/05/2019;
  3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Đỗ Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/05/2019.
(kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01.19/NQ-ĐHĐCĐGSC ngày 30/05/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.19/NQ-HĐQTGSC ngày 30/05/2019)
- Nghị quyết ĐHĐCD : TẢI FILE
- File Công bố và Nghị quyết HĐQT: TẢI FILE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây